رمان خان

رمان خان /پارت هشت

ادامه رمان به در خواست نویسنده در لینک زیر     صفحه اینستاگرام از پارت ۸۴ : رمان خان تلگرام: رمان خان

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت هفت

  مهتاب که از جاش بلند شد حوله ی کوچیک و روی میز پرت کردم و سراغ کمد لباسام رفتم قبل از اینکه بخوام لباس انتخاب کنم خودشو بهم رسوند از پشت بغلم کرد دستاش دوره تنم حلقه شد سرشو بالای کمرم درست بین سر شونه هام گذاشت و گفت _چرا این کارو با من می کنی آخه نمیفهمم چی …

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت شش

  ادم دل شکستن تو نبودم اما باید واقعیت‌ها را به این دختر می گفتم تا بفهمه که چرا به چشم من نمیاد. اون توی اتاق تنها گذاشتم عصبی بودم بی اندازه عصبی بودم تمام فکر و ذکرم این بود چطور میتونم کاری کنم که به جای مهتاب ماهرو رو با خودم از ایران ببرم اما فکرام به بن بست …

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت پنجم

  انگشتم و تهدید وار جلوی صورتش گرفتم و گفتم اگر یکبار دیگه از این حرفا بزنی مادر من من دیگه اون موقع شما رو نمیشناسم اگه من پسرتم خوب منو میشناسی میدونی که طاقت تهدید ندارم اونم تهدید برای چیزایی که دوستشون دارم میبینی یه شب محو شدم ناپدید شدم و دیگه به دستت به من نرسید نزدیک این …

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت چهارم

  بالاخره تصمیم گرفتی برای این بدبختا یه کاری بکنی اخماش تو هم رفت و گفت _من تمام عمرم برای همین روستا زحمت کشیدم با صدای بلند خندیدم و گفتم کاملاً در جریان کارهاتونم نقش من این وسط چیه؟ لبخند بزرگ روی صورتش نشست که خبر می داد فکرایی برای من داره دست به سینه شد و گفت _ من …

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت سوم

  من هرگز تو رو اذیت نمیکنم نمیزارم کسی ام اذیتت کنه اگر عشق بازی ای که دیشب تجربه کردی اذیته و تو هزش ناراحتی باید بگم مجبوری آزار اذیت منو تحمل کنی چون برای تو اذیته و برای من خود خود چشیدن طعم بهشت… پتو رو از روی تنش کنار زدم همون لباس دیشب که غرق عرق بود تنش …

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت دوم

دستمو روی دستش گذاشتم و تمام بدنم آتیش گرفت نفس عمیق میکشیدم من از نزدیک شدن به این دخترم اینطور رنگم عوض میکردم! مهتاب به من خیره شده بود و پرسید _ حالت خوبه چشات قرمز شده! چشمام بخاطر شهوت قرمز شده بود شهوتی که فقط این دختر توی وجودم بیدارش می کرد… به سمت مهتاب نگاه کردم و گفتم …

ادامه مطلب »

رمان خان

  یکی از بهترین و جدیدترین رمانهای آنلاین   برای خواندن رمان به سایت رمان فیکس وارد شوید….   روی لینک زیر کلیک کنید.   ROMANFIX

ادامه مطلب »

رمان خان

  یکی از بهترین و جدیدترین رمانهای آنلاین   برای خواندن رمان به سایت رمان فیکس وارد شوید….   روی لینک زیر کلیک کنید.   ROMANFIX

ادامه مطلب »

رمان خان/پارت اول

  هیچ کششی به دختری که روی تخت خواب برهنه نشسته بود نداشتم انگار نه انگار که اونم یه دختره و من الان باید با دیدن تن و بدن بلوریش اختیار از کف بدم و بهش نزدیک بشم و ازش لذت ببرم.. شاید اگر زمان دیگه ای بود و من اون دختر رو ندیده بودم الان داشتم بیخیال لذتم از …

ادامه مطلب »