رمان جمجمه سیاه

رمان جمجمه سیاه

    خلاصه رمان درباره دختری به نام مانیا هستش که توسن هفت سالگی پدرومادرش همراه با برادر دقلوش رو تو یه حادثه رانندگی از دست میده وپیش مادر پدرش زندگی میکنه برای کار همراه دوستش سارا وارد خونه مشفق ها میشن اونجا متوجه حقایقی میشه اینکه برادرش مانی توسط پسربزرگ خانم بزرگ پوریا مشفق که ریس یه باندقاچاق اسلحس …

ادامه مطلب »

رمان جمجمه سیاه

رمان جمجمه سیاه

    خلاصه رمان درباره دختری به نام مانیا هستش که توسن هفت سالگی پدرومادرش همراه با برادر دقلوش رو تو یه حادثه رانندگی از دست میده وپیش مادر پدرش زندگی میکنه  برای کار همراه دوستش سارا وارد خونه مشفق ها میشن اونجا متوجه حقایقی میشه اینکه برادرش مانی توسط پسربزرگ خانم بزرگ پوریا مشفق که ریس یه باندقاچاق اسلحس …

ادامه مطلب »