رمان تابش

رمان تابش

رمان تابش

  گاهی باید؛ بیرون آمد از این دنیای بی رحم که ناعادلانه تورا جایی قرار داد که هیچ وقت میان نفرین هایت هم ؛ او را برای کسی نخواستی. بیرون بیایی و برای یک بار هم که شده ؛ دنبال دنیای پراز رویا هایت بری…… چشم هایت را ببندی و خودت را در یک جاده ای ببینی که ؛ انتهای …

ادامه مطلب »